نتیجه نهایی

رتبه های برنده 100

رتبه
شناسه بازیکن
امتیازات
جایزه
جایزه اضافی
1
4****26
71818.8000
25 000 000.00 IRT
0.00 IRT
2
3****35
31268.5000
20 000 000.00 IRT
0.00 IRT
3
4****00
30233.5000
15 000 000.00 IRT
0.00 IRT
4
4****03
22661.6000
7 500 000.00 IRT
0.00 IRT
5
3****95
21687.8000
7 500 000.00 IRT
0.00 IRT
6
4****47
21649.2000
6 000 000.00 IRT
0.00 IRT
7
3****70
21393.7500
6 000 000.00 IRT
0.00 IRT
8
4****32
19285.0000
6 000 000.00 IRT
0.00 IRT
9
1****81
16774.0000
6 000 000.00 IRT
0.00 IRT
10
3****62
14439.2000
6 000 000.00 IRT
0.00 IRT
11
2****8
13795.6000
5 000 000.00 IRT
0.00 IRT
12
3****91
12746.4000
5 000 000.00 IRT
0.00 IRT
13
3****59
12081.5000
5 000 000.00 IRT
0.00 IRT
14
4****38
11198.0000
5 000 000.00 IRT
0.00 IRT
15
4****26
10914.0000
5 000 000.00 IRT
0.00 IRT
16
3****49
10680.5000
4 000 000.00 IRT
0.00 IRT
17
3****3
10585.0000
4 000 000.00 IRT
0.00 IRT
18
2****8
10492.4000
4 000 000.00 IRT
0.00 IRT
19
3****21
10071.4000
4 000 000.00 IRT
0.00 IRT
20
2****93
9575.0000
4 000 000.00 IRT
0.00 IRT
21
3****30
9224.0000
3 000 000.00 IRT
0.00 IRT
22
3****93
8922.5000
3 000 000.00 IRT
0.00 IRT
23
3****0
8137.0000
3 000 000.00 IRT
0.00 IRT
24
4****03
7735.5000
3 000 000.00 IRT
0.00 IRT
25
4****47
6980.0000
3 000 000.00 IRT
0.00 IRT
26
4****73
6169.1668
3 000 000.00 IRT
0.00 IRT
27
4****62
6052.6000
3 000 000.00 IRT
0.00 IRT
28
3****87
5549.6000
3 000 000.00 IRT
0.00 IRT
29
4****10
5472.0000
3 000 000.00 IRT
0.00 IRT
30
4****17
5067.4000
3 000 000.00 IRT
0.00 IRT
31
3****96
4750.4000
2 000 000.00 IRT
0.00 IRT
32
6****4
4496.0000
2 000 000.00 IRT
0.00 IRT
33
4****90
4187.5000
2 000 000.00 IRT
0.00 IRT
34
4****88
4091.4000
2 000 000.00 IRT
0.00 IRT
35
3****9
4011.5000
2 000 000.00 IRT
0.00 IRT
36
3****12
3854.0000
2 000 000.00 IRT
0.00 IRT
37
3****3
3775.8000
2 000 000.00 IRT
0.00 IRT
38
4****73
3467.5000
2 000 000.00 IRT
0.00 IRT
39
3****02
3370.0000
2 000 000.00 IRT
0.00 IRT
40
4****60
3273.0000
2 000 000.00 IRT
0.00 IRT
41
3****85
3246.7000
1 500 000.00 IRT
0.00 IRT
42
8****5
3132.5000
1 500 000.00 IRT
0.00 IRT
43
4****97
2990.2000
1 500 000.00 IRT
0.00 IRT
44
4****20
2949.6500
1 500 000.00 IRT
0.00 IRT
45
4****13
2833.8000
1 500 000.00 IRT
0.00 IRT
46
1****18
2803.5000
1 500 000.00 IRT
0.00 IRT
47
4****05
2782.3000
1 500 000.00 IRT
0.00 IRT
48
4****03
2693.4000
1 500 000.00 IRT
0.00 IRT
49
3****13
2589.4445
1 500 000.00 IRT
0.00 IRT
50
4****91
2556.6667
1 500 000.00 IRT
0.00 IRT
51
4****85
2474.4000
1 000 000.00 IRT
0.00 IRT
52
4****66
2471.4000
1 000 000.00 IRT
0.00 IRT
53
3****07
2245.5000
1 000 000.00 IRT
0.00 IRT
54
3****35
2166.5000
1 000 000.00 IRT
0.00 IRT
55
3****84
2142.2000
1 000 000.00 IRT
0.00 IRT
56
3****02
2120.0000
1 000 000.00 IRT
0.00 IRT
57
3****89
2095.8000
1 000 000.00 IRT
0.00 IRT
58
1****93
1911.2000
1 000 000.00 IRT
0.00 IRT
59
3****31
1866.0000
1 000 000.00 IRT
0.00 IRT
60
3****42
1832.0000
1 000 000.00 IRT
0.00 IRT
61
4****68
1804.4444
750 000.00 IRT
0.00 IRT
62
4****36
1725.5000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
63
7****4
1725.2000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
64
1****06
1705.0000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
65
2****3
1661.6000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
66
1****67
1590.5000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
67
4****79
1567.0000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
68
3****16
1501.5000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
69
3****68
1493.0000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
70
3****43
1487.8000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
71
1****79
1486.0000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
72
4****76
1356.4000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
73
3****87
1349.5000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
74
4****05
1348.6000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
75
4****37
1333.8889
750 000.00 IRT
0.00 IRT
76
4****95
1295.7500
750 000.00 IRT
0.00 IRT
77
3****2
1282.0000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
78
4****11
1278.5000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
79
3****91
1244.8000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
80
4****46
1244.0000
750 000.00 IRT
0.00 IRT
81
3****80
1211.5000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
82
4****24
1194.0000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
83
3****91
1190.0000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
84
3****26
1146.2000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
85
3****75
1129.2000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
86
3****43
1125.2000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
87
3****92
1118.4000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
88
9****2
1113.0000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
89
3****92
1090.8000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
90
3****94
1077.7000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
91
4****03
1077.5000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
92
3****11
1062.0000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
93
4****42
1051.5000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
94
3****98
1040.0000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
95
2****48
1040.0000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
96
1****39
1038.1000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
97
4****53
1035.5000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
98
4****24
1021.1110
500 000.00 IRT
0.00 IRT
99
2****78
989.0000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
100
1****31
988.5000
500 000.00 IRT
0.00 IRT
20 Nov, 2023 07:30
27 Nov, 2023 07:29

جایزه تورنومنت

250 000 000.00 IRT

نحوه شرکت در تورنومنت

 • مبلغ کلی جایزه تورنومنت 250 میلیون تومان می باشد
 • برای شرکت در تورنومنت دکمه "پیوستن" را بزنید
 • حداقل مبلغ شرط برای شرکت تورنومنت 50،000 تومان می باشد
 • زمان شروع تورنومنت 29 آبان ماه ساعت 10:30 صبح و زمان اتمام آن 6 آذر ساعت 10:29 صبح است

نحوه دریافت امتیاز

 • برای برنده شدن باید جزء 100 نفر اول تورنومنت باشید
 • امتیاز = مجموع مبلغ بازی های انجام شده با حداقل 50،000 تومان

جوایز برندگان

 • مبلغ 250 میلیون تومان که به صورت آمده در جدول بین 100 نفر اول تورنومنت تقسیم خواهد شد
 • اگر دو یا چند بازیکن امتیازهای یکسان داشته باشند بازیکنی که زودتر به آن امتیاز رسیده باشد در جایگاه بالاتر قرار خواهد گرفت
 • واریز جوایز تورنومنت ممکن است تا 72 ساعت به طول بیانجامد
 • در صورت بروز هر گونه اشکال فنی در طول یا انتهای تورنومنت برگزارکننده این حق را دارد که تورنومنت را ملغی و از پرداخت جوایز تا بررسی مجدد امتیازات و یا به طور کلی، خودداری کند.
 • تمامی بازیکنانی که در تورنومنت شرکت می کنند قوانین را مطالعه قبول کرده اند.
 • جدول امتیازات هر دو ساعت یک بار به روزرسانی می شود.

بازی های شرکت کننده